Weststad Recycling

In 2005 zijn bedrijven Koopmans Recycling B.V. en Van Beek IJzer- en Metaalhandel B.V. samengegaan. Het samengaan van Koopmans en Van Beek heeft ervoor gezorgd, dat er een diversiteit aan materialen is ontstaan, zoals papier, ferro, non ferro, plastic en hout(pallets). Ook vindt er in- en verkoop plaats van nieuw staal en handelsgoederen.

De samenwerking tussen Koopmans Recycling B.V. en Van Beek IJzer- en Metaalhandel B.V. werd door de eigenaren André Heijblom en Arjan Koopmans gedaan onder de naam: Koopmans & Van Beek.

Met ingang van 1 oktober 2016 is, in verband met de verdere professionalisering van ons bedrijf alsmede het realiseren van duidelijke naamsbekendheid, gekozen om beide bedrijven voort te zetten onder 1 (nieuwe) naam: Weststad Recycling.

Het terrein in Oosterhout beslaat ongeveer 21.000 m2 en wij hebben ca. 500 containers in
gebruik.

image2                             

Er zijn 14 medewerkers in dienst. Het team van medewerkers verzamelt en verwerkt dagelijks afval uit vijf hoofdgroepen: papier, kunststof, hout, oud ijzer/metalen en restafval. Het werkgebied reikt van Rotterdam tot ‘s-Hertogenbosch.

Weststad Recycling maakt voor de aan- en afvoer van de materialen gebruik van een 4-tal
containerwagens.

          008

Uit oogpunt van kostenbeheersing en milieuverantwoorde verwerking is het verstandig om
de gescheiden afvalstromen toe te vertrouwen aan één vaste gespecialiseerde partner. Daarbij is het van groot belang dat de aanleverende partij beseft dat afvalverwerking niet per definitie een kostenpost is, maar in sommige gevallen ook inkomsten kan opleveren. Vooral wanneer het volume groot genoeg is voor rendabel transport.

Weststad Recycling garandeert bedrijven tegen minimale kosten de verantwoording te nemen over de afvoer van de reguliere vijf  afvalstromen. Afhankelijk van de ontwikkeling in de markt, het volume  en de samenstelling van de afvalstromen is de kans groot dat de klant verdient aan de samenwerking.

Weststad Recycling rekent geen huur voor de containers.